Ragundasjön
 

                 
   
Ragundasjön var en 2,5 mil långsmal sjö som fanns fram till natten mellan den 6 och 7 juni 1796. Sjön var belägen i östra Jämtland, utefter Indalsälven med mittpunkten ungefär där orten Hammarstrand i Ragunda kommun nu ligger.

Natten mellan den 6 och 7 juni 1796 tömdes Ragundasjön på allt sitt vatten, cirka 300 miljoner kubikmeter, på 4 timmar. Orsaken till en av Sveriges största naturkatastrofer var att Magnus Huss, kallad Vildhussen, skulle skapa en timmerränna förbi den 35 meter höga forsen Storforsen (Gedungsen). Projektet misslyckades dock fullständigt. Huss hade inte undersökt bärigheten hos den sandås han skulle genomkorsa. När vattnet började rinna genom den ränna han skapat, eroderades denna utan kontroll av en oväntad vårflod i sjön. Sandåsen gav vika och hela Ragundasjön tömdes på sitt vatten. En enorm flodvåg stormade fram genom nedre delen av Indalsälvens dalgång och förstörde allt i sin väg. Märkligt nog omkom ingen människa.

När morgonen grydde den 7 juni 1796 fanns det, förutom att sjön var tömd, tre andra påtagliga förändringar:

  1. Storforsen hade tystnat och blivit Döda fallet.
  2. Ett nytt fall, Hammarforsen, cirka 1 mil uppströms nära Hammarstrand, hade uppstått.
  3. De sediment och jordmassor som spolats ned utefter Indalsälven hade samlats i älvens utlopp norr om Sundsvall och bildat ett delta. I deltat finns sedan 1944 Sundsvall-Timrå Airport på ön Skeppsholmen.

        

 

 

            

 

 

 

 

 

Hem

 
©