Krångede kraftverk

 

Här ser vi hur det såg ut innan kraftverket byggdes:

 

 

Och så här blev det efter bygget:

 

 

Kuriosa

Det blandades 52 000 kb3  betong och förbrukade 331 000 tusen säckar cement samt 2600 ton armeringsjärn. Genom schaktning flyttades 120 000 kb3 jordmassor och genom bergssprängning 270 000 kb3 bergsmassor.

Bergssprängarna förbrukade 142 000 kg dynamit 34 ton borrstål. Träarbetarna förbrukade 500 000 kubikfot virke. Fallhöjden vid kraftverket är hela 60meter, årsproduktionen ligger runt 1570GWh


Arbetsstyrkan har uppgått till medeltal på 320 man och som mest 650 man.
(Inga arbetskonflikter lär ha förekommit)
Antalet arbetstimmar var fram till den 1 juni 1936 till antalet 3 860 000timmar.
Sveriges och till och med världens första 220-kv-ledning byggdes på den 34mil långa sträckan mellan Krångede-Hornsdal.

 

 

Mer om Krångede kraftverk

Sida 1

Sida 2

Sida 3