Krångede kraftverk

 

Denna lastbil "Tonicroft" var ett vidunder för sin tid, men den var nödvändig för de tunga transporter som behövdes. En transport mellan Ragunda järnvägsstation - Krångede (27 km) kunde ta ett helt dygn!

 

 

Kungligt besök vid Krångede Kraftverk

 

 


Krångedevisan

Visa från 30 - talet och kraftverket byggnadstid, under en tid då folket hade det knapert och slet hårt för att få ihop till brödfödan. När vårvinden värmer och smeker
min kind efter vintern så kall
och näcken i virvlarna leker
och spelar i Krångede fall,
Jag står här vid forsen och undrar,
den sjunger om sol och om vår,
och djupt ner i berget det dundrar
 när skotten i tunnelen går.

Här skall man med borren försöka
få vattnet ur klippan fram
och djupt ner i sännkorna bökar
den tränade arbetarstam.
Det vatten som brusar mot haven
skall först genom klipporna gå,
likt Moses som klappar med staven
maskinerna hamrar och slå.

Snart vattnet ur berget skall spruta
och sjunga en ny melodi,
likt näcken med sin gamla luta,
skall blanda sin stämma däri,
då ljuder ej frihet i sången
som förr uti forsen en gång
därnere turbinerna fången,
de sjunga penningens sång.

Hit komma så många om våren
då Jämtland så lockande ler,
och snart hela bredspåringskåren
i luffaretruppen man ser,
en del har ej hem eller vänner,
att sluta sig till i sin nöd,
och ingen i världen dem känner,
ty de måste tigga sitt bröd.

Man stryper till hungriga magar,
och svångremen kännes så lång,
men snart skrivas framtiden lagar,
ur frihetens dånande sång,
då kungarnas troner ska gunga,
likt pråmar på stormande hav,
och hela nationen skall sjunga
sitt lov vid tyrannernas grav.
                                                     

mel: Farmareflickan

                                                                  Hem

 

Mer om Krångede kraftverk

Sida 1

Sida 2

Sida 3