Krångede-döviken

                               

 
 Dagens TV
  Klicka på alla bilder

                          

      

            Resa genom Sverige år 1804

                        Av Ernst Moritz Arndt

Krångede. Gästgifvaregård i Ragunda socken af Jämtlands läns norra fögderi, är belägen midt i en skog. Härifrån skjutsas till Stugun i väster 3 mil varav 2 mil går öfver Indalsälfven. Till Ragunda 1 1/2 mil, på denna väg öfverfares Amråström. För övrigt skall vägen vara mycket besvärlig att färdas, såsom gående öfver afgrunder och dåliga broar. Byn på 3 nummer, 9 1/2 tunnland, med 11 åboer och bebos af 159 personer. Boningshusen beskrifvas till det yttre icke särdeles prydliga, men inuti däremot rätt snygga och många försedda med tapeter och hvarjehanda löjliga snickeriprydnader,fåglar utskurna i trä, rankor mm. Folket i orten beskrifvas såsom stort och välbildat, med lätta och glada anletsdrag. Såsom ett karakteristiskt drag hos dem har nämnde författare bemärkt, att de alltid göra små invändningar och uppskov, likväl ej i någon elak mening. Troligen sker det av nyfikenhet, de kunna till och med uppehålla den resande med frågor om hvem han är och varifrån han kommer. Öfverallt ser man friska och starka menniskor, och minnet av deraf väcker alltid fägnad.
 

            

          

 

                Gästbok   

                   Bion

                 Ordlista          Gesunda         Pilgrimskarta        

                   Affär          Gamla foton       Flygfoton              

          

                  Flottare                                          Zorbcenter

                 

December

Kall december med mycket snö lovar gott år.

Åska i denna månad bådar både storm och regn. Om det är kallt i månadens början och slut, men milt väder i dess mitt, följer en långvarig vinter. På snöår följer rikt år. Mycket snö betyder mycket hö. En ensam skata förkunnar elakt väder. Grön jul, vit påsk, och en vårlik jul bebådar en vinterlik påsk.

Om juldagen inträffar vid nymåne, blir det ett gott år. Ju närmare nytändningen kommer advent, ju sämre år bådar det. En våt jul gör tomma visthus och tomma fat. Är vädret vid jul milt, varar vanligtvis kölden in på våren.
Åska i november betyder sträng vinter, men fruktbart år.

Ammer

 Bispgården

Borgvattnet

Strömsnäs

Veckans väder

 

Kraftverk

Stadsberget

  Nästa sida

                                                                        Copyright 2017 krangede.nu