Pilgrimsled              

                                                            
                                                                                            Sommarsida   
 

  Naboer Nidarosdomen Olav den Helige Stiklestad Trondheim

 

 

            Leden

Delen Krångede-Stordalen, en sträcka på 4 kilometer har upprustats av Krångede-Dövikens Byförening. Vi har även byggt ett torn på den högsta punkten, varifrån men har en fantastisk utsikt över Indalsälvens dalgång!

Känn vördnad när Du går på samma stig som våra förfäder nyttjade på sin vandring till Olav den Heliges grav i Nidaros.

 

 

        Indalsälven

        Nidaros

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indalsleden består av gamla vägar och stigar som använts under tusentals år. Leden gör en avstickare från S:t Olavsleden och har precis som den sin början i Selånger i Medelpad.

Inlandsleden passerar den jämtländska länsgränsen vid Forsstrand i Bispgården. Indalsleden passar de pilgrimer som önskar kombinera lätt vandrade och spännande kulturhistoria. Östjämtland erbjuder allt detta, och dessutom naturupplevelser med djupa skogar, djupa dalar och vindlande vattendrag.


                           Thaipaviljongen

I Utanede står en unik påminnelse om ett kungabesök för över hundra år sedan. I juli år 1897 beger sig den thailändske kungen Chulalongkorn på ett statsbesök till Sverige och kung Oscar II. Kung Chulalongkorn var en framsynt man som kämpade för både mänskliga rättigheter och för att utveckla Thailand – då kallat Siam – till ett modernt land. Efter sin död bli han ihågkommen som den kung som befriade siameserna från både slaveriet och dödsstraffet.

                          Besöket i Sverige

I Sverige reser han på den svenske kungens förslag norrut. Där studerar kung Chulalongkorn den svenska skogsindustrin, men tar också del av den vackra naturen längs med Ångermanälven och Indalsälven. Kung Chulalongkorn åkte genom Utanede med häst och vagn och sedan vidare med ångbåt längst älven. Befolkningen i byarna ställde upp mangrant och hälsade och hyllade den utländske kungen, som sedan skrev ned sin tacksamhet för detta i sina reseanteckningar. Det exotiska besöket i slutet av 1800-talet glömdes inte bort av ragundaborna. Vägen som kungen färdades på förbi Utanede döptes under 1940-talet till Kung Chulalongkorns väg.

                          Paviljongen blir till

När en thailändsk delegation med dansare besöker trakten 1992 hör de talas om vägen och blir glada att deras mest älskade kung blivit hedrad på detta sätt. De besöker platsen och mediterar, varvid idén att skapa en minnesplats väcks hos Ragunda kommun. I juli 1999, 102 år efter kung Chulalongkorns besök, står paviljongen på plats. Thaipaviljongen erbjuder en plats för kontemplation och möjlighet att ta del av den thailändska kulturen – mitt i de jämtländska skogarna.


                                Döda fallet

Det som idag är Döda fallet var fram till slutet av 1700-talet ett magnifikt vattenfall med namnet Storforsen. Storforsen var ett hinder för timmerflottningen och det planerades en flottningsled runt fallet. Magnus Huss, en idérik och handlingskraftig köpman i Sundsvall fick uppdraget att leda arbetet. Vattenledningsrännor skulle byggas och på så vis leda om Boängsbäcken bredvid Storforsen. I början av juni år 1796 var rännorna klar för att leda om vattnet bredvid Storforsen. Ingen hade räknat med den kraftiga vårflod som väntade.

Natten mot den 7 juni började Ragundasjöns vatten rinna genom kanalen. Naturkatastrofen var ett faktum när sjöns vatten snabbt skar sig igenom den grusbarriär som dämde upp Ragundasjön. En enorm flodvåg sköljde fram, skövlade allt i sin väg och hela Ragundasjön tömdes på fyra timmar.

                           Döda fallet i dag

Döda fallet är sedan 1964 ett naturreservat och ett riksintresse för vetenskaplig naturvård. Döda fallet är ett populärt besöksmål – tusentals besökare vill se ”vattenfallet utan vatten”. Vid Döda fallet har man också anlagt en vridläktare som gör det möjligt att sätta upp friluftsteater på ett professionellt och spännande sätt.

                           Krångede museum

I Krångede museum finns livet på 1930 talet i Krångede avbildat tillsammans med en modell över Trångbo och kraftverket. Hemmiljön, arbetsmiljön i tunnlarna och fritidsmiljön finns avbildad. Här finns även ortens turistbyrå.

   Natur- och kulturstigen mellan Krångede-Stordalen

Från Krångede, över berget mot Stordalen är cirka fyra kilometer av pilgrimsleden röjd och uppskyltad. Här finner du informationsskyltar om både natur och kultur utmed leden, samt kan beundra utsikten från det utkikstorn som byggts på berget.

 

                                

 

 

    

 

                                           Klicka för större

 

                        Pilgrimsledens Historia

 

Pilgrimsledens historia

Den norska vikingahövdingen Olov Haraldsson lät kristna sig år 1013 vid en vikingafärd till England och Normandie och detta är upprinnelsen till den stora Pilgrimsepoken i Norden. På grund av sin kristna tro tvingades Olov fly ifrån Norge och hamnar så i Nougorod i Ryssland, där han planerar en strid med de hedniska kungarna i Norge för att med våld återta makten i Norge och därmed också kristna landet och hela norden.

Olov Haraldsson väpnar en här i Sverige och i Juli år 1030 står striden i Stiklestad, varvid Olov såras så svårt att han nästan omedelbart avlider.

Det har visat sig, både före och under striden, att Olov besitter sådan förmåga och kraft som ansågs Gudomligt och detta leder till att omedelbart efter hans död förklarar Prosten i Stiklestad Olov som helig och sedermera så blir även Olov helgonförklarad av påven i Rom. Ryktet om Den Helige Olov spred sig snabbt över Norden och människor från när och fjärran börjar nu vallfärda till Den Helige Olovs grav för att där få helgelse till kropp och själ. Den Helige Olov begravdes i Trondheim där man så småningom byggde upp Nidarosdomen över hans grav.

För att ta sig till Nidaros färdades pilgrimerna: till fots, på hästrygg eller sjövägen. Detta medförde att de gångstigar som fanns genom bygderna i Norge och i Sverige blev ännu mera använda. Stigar blev vägar och leder som nu fick et bestämt mål, vilket nu blev Nidaros och Den Helige Olovs grav. Det skapades på så sätt ett helt nätverk av pilgrimer tvärs över Sverige i Götaland, Svealand och Södra Norrland och alla leder förenades efterhand som de närmade sig Trondheim.

En av dessa större leder "huvudleder" gick längs Indalsälvens dalgång från Indal och fram till Själastugan i nuvarande Stugun. Vid Själastugan lämnade i alla fall huvudleden Indalsälvens dalgång och gick söderut via Sundsjö till Pilgrimstad och anslöt med leden som kom från Selånger efter Ljungans dalgång, där en led gick över Hackås och en led över Frösön.

Pilgrimsvandringarna nådde sin höjdpunkt mellan åren 1250 och 1350 och upphörde helt i samband med Reformationen i mitten av 1500 -talet. Detta var en lång tid, i nära 500 år, som lederna i våra bygder nyttjades av pilgrimer och övriga vägfarande. Sedan dess har lederna fått mindre och mindre betydelse som samfärdsleder för att fram till våra dagar till största utsträckning försvinna och nästan helt falla i glömska.

Under 1990-talet har pilgrimslederna över hela Sverige och Norge, av olika anledningar, åter fått uppmärksamhet och långa sträckor har restaurerats för att nutidens människor skall ha möjlighet att färdas som pilgrim till Den Helige Olovs grav i Trondheim.

Du är nu välkommen att gå denna del av Indalsleden som leder över Stadsberget och känna pilgrimsatmosfären på dessa anrika market.
 

                   2016

 

 

 

 
 

Copyright 2016krangede.nu  All Rights Reserved.