Krångede-döviken

 

 
                        

              

Från campingen går en strandled utmed älven fram till Nabben. Nyrenoverad i sommar.

Denna stig tar dig upp på Stadsbergets topp och du får en underbart vacker utsikt över dalen. Stigen upp kan vara brant men på de svåraste ställena finns trappor som gör din vandring till en njutning. Du börjar din vandring på Krångede camping, följer sjöstranden tills du viker av in på stigen som tar dig uppåt. På toppen finner du en grillplats och en timmerstuga med 4 bäddar och en kamin. Vill du sova över bokar du stugan på Krångede museum tel 0696-202 80. Stigen är markerad med snitslar i plast och därför lätt att följa. Vill du gå en kort runda går du ner samma väg som du kom upp men går du en runda blir turen lite längre, ca 5km. Vad du än väljer att göra tar stigen dig tillbaka till Krångedes naturcamping, där du började din dag. 

                             

                                      

                              

                                Lite om ursprunget
Krångede nämdes för första gången i en skrift år 1410. Då uppräknades tillsammans med ett stort antal bönder från hela Jämtland också en Pether i Kranghede. En av Krångedes första bosättare hette Kel i Jale. Han ska ha bott vid bergknallen Jal-hälla. På 1500-talet förekommer byn allt oftare i skrifterna. Som så ofta med gamla ortsnamn finns det om Krångede olika sägner om namnets uppkomst. Enligt en förklaring skulle byn ha fått sitt namn efter en man med namnet Krång. Det är troligen fel. Ordet "Krang" har bla betydelsen brant sluttning, dalsida och dylikt . Senare leden i Krångede är "ed" som betyder passage vid vatten eller mellan vatten. Före 1796 så rodde man på Ragundasjön till Krångede. Nedanför Krångedeforsarna finns en åker med namnet Kyrkbacken. Den har sitt namn av att man före Ragundasjöns tömning där hade sin landningsplats för kyrkbåtarna. Förbi forsarna fick man gå upp till Gesunden. Det är den sträckan som utgör det ed som finns i Krångede.


                  

                 

                 

                    

 

 Gammelskolan

 
kan hyras för privata tillställningar eller för tunnbrödsbakning.
Kostnad 250 kronor/dygn för bybor, 500 kronor/dygn för icke bybor att hyra lokalen.
Hyran för tunnbrödsbakning är 100 kronor/dag. Betalning sker i förskott.
Bokning görs hos Marie Niklasson, tel 0696-683232 eller 070-8455953.
Tillträde till Gamskolan ges tidigast kl 16.00 dagen innan lokalen ska användas.
Nyckel hämtas hos Marie och återlämnas senast kl. 12.00 dagen efter.

 

Byföreningens Styrelse

Angelica Hansson

Helena Amren-Larsson

Ida Jonsson

Mimmi Jonsson

Lena Sahlin

Johan Sahlin

Fredrik Wiktorsson
 

Ekonomiskas styrelse

Stefan Nilsson

Göran Olsson

Lars-Erik Eriksson

Torbjörn Nilson

Lars Söder

Forsarna

1.
Forshuvudet var namnet på det översta fallet, som har betydelsen
"den del av ett vattendrag där en fors börjar".

Ett stycke nedanför följde
2.
Lillsvedjeforsen. På norra stranden finns det vid platsen ett område, som heter lillsvedjan. Det utgjorde före kraftverkets tillkomst ett skogsbevuxet område.

3. Lillsvedjeforsen fanns vid norra stranden en klipphäll med namnet våthällan. Den var ofta våt av stänket från forsen,stundom kallades fallet för våthällsfallet men vanligast va
r Sågfallet, den gamla landsvägen passerade så nära att trafikanterna kunde bli duschade av stänket. För länge sedan fanns här en såganläggning, gemensam för hela byalaget.

Efter sågfallet kom man till det ståtligaste fallet
4
. Drakhällfallet, ofta kallat endast Drakhällan. Fallets namn är onekligen ägnat att sätta fantasin i rörelse . Drakhällan var namn på en klippa i fallet som låg vid nuvarande landsvägsbron. Klippan var krönt med en tall och att i dess nedre del fanns ett hål, som troddes vara ett tillhåll för drakar. Den sprängdes bort på 1880-talet,därför den var till hinders vid timmerflottningen.

Ett gott stycke nedanför Drakhällfallet följde det mäktiga
5.
Kvarnfallet. Namnet är givet efter den kvarn, som fanns vid platsen före fallets utbyggnad.Den kallades Gammelkvarnen men var inte i bruk sedan kvarnen i Ammer byggdes på 1890-talet.

Från Kvarnfallet övergick forsen i en svag krökning i
6.
Bågghålsfallet, det sista stora fallet bland Krångedeforsarna. Det finns bestämda uppgifter att en norrman fallit i forsen vid Bågghålsfallet någon gång under 1850- eller 1860-talet.Att falla i forsen betydde i de flesta fall liktydigt med en säker död, och man förstår att en sådan händelse inte glömdes så lätt, och ordet bågge betydde just "norrman"

 

Hem

 
©