Krångede-döviken

                               

 
 Dagens TV
             

                                   

                           

                                             Krångede nämdes för första gången i en skrift år 1410. Då uppräknades tillsammans med ett stort antal bönder från hela Jämtland också en Pether i Kranghede. En av Krångedes första bosättare hette Kel i Jale. Han ska ha bott vid bergknallen Jal-hälla. På 1500-talet förekommer byn allt oftare i skrifterna. Som så ofta med gamla ortsnamn finns det om Krångede olika sägner om namnets uppkomst. Enligt en förklaring skulle byn ha fått sitt namn efter en man med namnet Krång. Det är troligen fel. Ordet "Krang" har bla betydelsen brant sluttning, dalsida och dylikt . Senare leden i Krångede är "ed" som betyder passage vid vatten eller mellan vatten. Före 1796 så rodde man på Ragundasjön till Krångede. Nedanför Krångedeforsarna finns en åker med namnet Kyrkbacken. Den har sitt namn av att man före Ragundasjöns tömning där hade sin landningsplats för kyrkbåtarna. Förbi forsarna fick man gå upp till Gesunden. Det är den sträckan som utgör det ed som finns i Krångede.     

           

            

          

      

 

             Gästbok   

                Bion

                 Ordlista                                      Gesunda    

             Pilgrimskarta        

                    Affär                 Gamla foton          Flygfoton              

          

                     Flottare                                          Zorbcenter

                                                      

                                  Vindkraft i Ragunda

                                 Pilgrimsledens historia

          Folkets HusVi
ndarna äro i augusti månad föränderliga, åska och regnväder vanliga. Nordanvind i augusti medför stadig väderlek. Vad augusti ej kokar, lämnar september ostekt.

 
Laurentiusdagen (den 10/8). Är dagen vacker, betyder god höst.
(Den 15/8). Om solen skiner klart denna dag, blir den påföljande veckan regnfri. Bartolomeusdagen (den 24/8). Är dagen klar, bådar vacker höst.
 

Camping

Ammer

Borgvattnet

Strömsnäs

Veckans väder

 

 

Kraftverk

Stadsberget

  Nästa sida

      web counter

 

 

  

                                                                                       Copyright 2021 krangede.nu