Krångede-döviken

                               

 
 Dagens TV
 

                  

            

          

 

               

                   Bion

                 Ordlista          Gesunda         Pilgrimskarta        

                   Affär          Gamla foton       Flygfoton              

          

                  Flottare                                          Zorbcenter

             

Sommarens pubkvällar

Varmt välkomna bybor och sommargäster

Fredag 7 juli

Fredag 14 juli Livemusik

Fredag 21 juli Livemusik

Fredag 28 juli

Puben öppen maellan kl. 20.00 - 01.00

Ammer

 Bispgården

Borgvattnet

Strömsnäs

Veckans väder

Camping

Bogserbåtarna Gesunden och Kaparen bogserade timret från Bomsund till "släppstället" vid Stadsberget.
Krångedeforsarna utgjordes egentligen av en omkring tre kilometer lång ström, avdelat genom flera betydande fall, som som hade sina särskilda namn.

Kraftverk

  Nästa sida

                                                                        Copyright 2017 krangede.nu