Krångede-döviken

                               

 
 Dagens TV

          Fisk i dammen

               

                                               Betala kontant i lådan eller med Swish!

                           
           

    
           

 

 

              Gästbok   

                 Bion

                 Ordlista          Gesunda         Pilgrimskarta        

                   Affär          Gamla foton       Flygfoton              

          

                      Flottare                                           Zorbcenter

             

Ammer

 Bispgården

Borgvattnet

Strömsnäs

Veckans väder

Camping

Bogserbåtarna Gesunden och Kaparen bogserade timret från Bomsund till "släppstället" vid Stadsberget.
Krångedeforsarna utgjordes egentligen av en omkring tre kilometer lång ström, avdelat genom flera betydande fall, som som hade sina särskilda namn.

Kraftverk

  Nästa sida

 

                                                                        Copyright 2017 krangede.nu