Krångede-döviken

                               

 
 Dagens TV
            Museet är öppet

                             

                           

            Resa genom Sverige år 1804

                        Av Ernst Moritz Arndt

Krångede. Gästgifvaregård i Ragunda socken af Jämtlands läns norra fögderi, är belägen midt i en skog. Härifrån skjutsas till Stugun i väster 3 mil varav 2 mil går öfver Indalsälfven. Till Ragunda 1 1/2 mil, på denna väg öfverfares Amråström. För övrigt skall vägen vara mycket besvärlig att färdas, såsom gående öfver afgrunder och dåliga broar. Byn på 3 nummer, 9 1/2 tunnland, med 11 åboer och bebos af 159 personer. Boningshusen beskrifvas till det yttre icke särdeles prydliga, men inuti däremot rätt snygga och många försedda med tapeter och hvarjehanda löjliga snickeriprydnader,fåglar utskurna i trä, rankor mm. Folket i orten beskrifvas såsom stort och välbildat, med lätta och glada anletsdrag. Såsom ett karakteristiskt drag hos dem har nämnde författare bemärkt, att de alltid göra små invändningar och uppskov, likväl ej i någon elak mening. Troligen sker det av nyfikenhet, de kunna till och med uppehålla den resande med frågor om hvem han är och varifrån han kommer. Öfverallt ser man friska och starka menniskor, och minnet av deraf väcker alltid fägnad.

            

          

 

                    Gästbok   

            Bion

                 Ordlista          Gesunda               Pilgrimskarta        

                   Affär          Gamla foton       Flygfoton              

          

                    Flottare                                          Zorbcenter

                                                                  

        87ansfiber

Juni- Sommarmånad.

Följer på en våt maj en våt juni, kommer sannolikt en våt sommar.
Åska i denna månad förkunnar en regnig sommar, men en rik skörd.
Om nordlig vind ofta blåser, kan man hoppas på ett gott år.
Juni motsvarar i fråga om väderleken i allmänhet december. Är juni mild och våt, blir även december sådan.
Regn midsommarafton är alltid långvarigt. Bed om regn före midsommar, efteråt kommer det nog din bön förutan.
Sådan väderlek är fyra dagar före och efter sommarsolståndet(den 21/6), sådan blir den ända till Mikaelidagen(den 29/9).

Dagar att beakta

Trefaldighetssöndagen. Är vädret klart denna dag, betyder det ett gott år. Salomonsdagen (den 25/6). Om det regnar denna dag, kommer det att regna i fyra veckor efteråt.
Johannes döparens dag(den24/6). Ju mera det regnar denna dag, desto mindre hasselnötter kommer det att växa det året. Kornet brukar vanligen arta sig på samma sätt som nötterna. Vid denna tid bör ängstarrgräset bärgas. Petrusdagen(den 29/6). Är denna dag mycket varm, blir det i stället sträng sköld på juldagen. Skiner solen hela Petrusdagen från en klar himmel, blir förhållandet det samma på juldagen.

 

Camping

Ammer

 Bispgården

Borgvattnet

Strömsnäs

Veckans väder

 

Kraftverk

Stadsberget

  Nästa sida

                                                                                                         Copyright 2018 krangede.nu