Krångede-döviken

                               

 
 Dagens TV

 

       

                           
     September enligt Bondepraktian

                   Viktigt om September
Oväder i senare hälften av september efterföljs nästan alltid av starka stormar.
Våt september ger torr oktober. Dimma på aftonen betyder regn på natten.
Faller löven tidigt från träden, kan man vänta en vacker efterhöst och milt väder.
Sena blommor i trädgårdarna båda vacker höst och lindrig vinter.
En rik humleskörd, stark vinter och gott sädesår.
När björkar och pilar länge behålla sitt löv grönt uppe i toppen, medan de tidigt fälla det på de nedre grenarna, kan man vänta tidig vinter och god vår.
Oväder i september bebådar mycket snö i februari och mars samt ett gott sädesår.
Åska i denna månad bådar ett fruktbart år.


         

 

 

               Gästbok   

                 Bion

       

         Tack Angelica och Ida

           

     för en trevlig lördagskväll!

 

                 Ordlista          Gesunda         Pilgrimskarta        

                   Affär          Gamla foton       Flygfoton              

          

                      Flottare                                           Zorbcenter

             

Ammer

 Bispgården

Borgvattnet

Strömsnäs

Veckans väder

Camping

Bogserbåtarna Gesunden och Kaparen bogserade timret från Bomsund till "släppstället" vid Stadsberget.
Krångedeforsarna utgjordes egentligen av en omkring tre kilometer lång ström, avdelat genom flera betydande fall, som som hade sina särskilda namn.

Kraftverk

  Nästa sida

 

 

 

                                                                        Copyright 2017 krangede.nu