Krångede-döviken

                               

 
 Dagens TV

 

          

                           
      November enligt Bondepraktian

          November- Vintermånad

Åska i november betyder sträng vinter, men fruktbart år.

En sträng och långvarig vinter inträffar: om juli varit mycket varm, om augusti och oktober varit ovanligt kalla, om fjäderfäna blivit feta höstetiden, om fåren på efterhösten med våld måste drivas in i ladugården. Om november har torr väderlek utan frost samt att löven i denna månad ännu icke fallit av träden.

  
Dimmig höst ger snörik vinter.
- Flyger tranorna och vildgässen mycket högt när de flyttar söderut om hösten, blir vintern kall. Flyger de lågt blir vintern mild.
- Sitter löven länge på träden om hösten, blir vintern lång och sträng.        
           

                            Kuriosa
Det blandades 52 000 kb3  betong och förbrukade 331 000 tusen säckar cement samt 2600 ton armeringsjärn. Genom schaktning flyttades 120 000 kb3 jordmassor och genom bergssprängning 270 000 kb3 bergsmassor.
Bergssprängarna förbrukade 142 000 kg dynamit 34 ton borrstål. Träarbetarna förbrukade 500 000 kubikfot virke. Fallhöjden vid kraftverket är hela 60meter, årsproduktionen ligger runt 1570GWh

Arbetsstyrkan har uppgått till medeltal på 320 man och som mest 650 man.
(Inga arbetskonflikter lär ha förekommit)
Antalet arbetstimmar var fram till den 1 juni 1936 till antalet 3 860 000timmar.
Sveriges och till och med världens första 220-kv-ledning byggdes på den 34mil långa sträckan mellan
Krångede-Horndal.
 

 .

 

 

 

                Gästbok   

                  Bion

             Stadsberget

       

        

     

 

                                                                                                                   Gesunda Kanal           Pilgrimsledens historia        

                   Affär          Gamla foton       Flygfoton              

          

                      Flottare                                           Zorbcenter

                     

Ammer

 Bispgården

Borgvattnet

Strömsnäs

Veckans väder

Camping

Bogserbåtarna Gesunden och Kaparen bogserade timret från Bomsund till "släppstället" vid Stadsberget.
Krångedeforsarna utgjordes egentligen av en omkring tre kilometer lång ström, avdelat genom flera betydande fall, som som hade sina särskilda namn.

Kraftverk

  Nästa sida

 Folkets Hus

Folkets hus byggdes genom en hel del frivilligt arbete. Ledaren för den tekniska delen av byggnaden var J. Edvin Johansson. Han hade en hel del nya ideer för hur vissa saker skulle utföras. En av dessa var uppvärmningen. För detta ändamål skulle en stor kamin byggas in i ett litet rum under själva byggnaden. Kaminen och dess rum var lokaliserade i utrymmet mitt under köket så att samma skorsten eller fundament för densamma (köket och värmekaminen) kunde användas. Från det lilla rummet med kaminen skulle den uppvärmda luften ledas genom relativt stora kanaler (trummor) upp till den stora salen i byggnaden. Här distribuerades sedan värmen (den uppvärmda luften) ut genom längs väggarna placerade trummor (kanaler) ur vilka den varma luften skulle flöda in i lokalen. Problemet med det tilltänkta systemet var att ingen tänkt på att det måste finnas en returkanal från den stora salen ner till rummet där kaminen var placerad. Man eldade och eldade men ingen värme kom in i salen. Hade en returledning för luften från lokalen satts in borde systemet ha fungerat men utan denna fanns det ju ingen möjlighet för den varma luften i kaminrummet att ta sig upp till den stora salen. Detta var ett stort bakslag för projektet. En stor plåtkamin fick anskaffas för att få lokalen någorlunda uppvärmd. Denna stora kamin sattes in i salen på östra sidan och strax söder om ingångsdörren till salen så att samma skorsten kunde utnyttjas.

För det tilltänkta värmesystemet hade kanske också en fläkt i distributionssystemet hjälpt, fast det viktiga var givetvis att en returledning (trumma) måste finnas. Ett annat problem med det planerade systemet var att även om man fått in en returledning från den stora salen kaminen måste ju ha förbränningsluft och den måste tas utifrån och som systemet var uppsatt blandades denna luft med den värme, som kaminen alstrade och på så sätt kraftigt minskade verkningsgraden på "systemet" även ifall det hade fungerat. Detta var dock saker och detaljer, som man alls inte funderade över.

        Ordlista      

 

 

 

                                                                        Copyright 2017 krangede.nu