Krångede-döviken

                               

 
 Dagens TV
 

                    

      

            Resa genom Sverige år 1804

                        Av Ernst Moritz Arndt

Krångede. Gästgifvaregård i Ragunda socken af Jämtlands läns norra fögderi, är belägen midt i en skog. Härifrån skjutsas till Stugun i väster 3 mil varav 2 mil går öfver Indalsälfven. Till Ragunda 1 1/2 mil, på denna väg öfverfares Amråström. För övrigt skall vägen vara mycket besvärlig att färdas, såsom gående öfver afgrunder och dåliga broar. Byn på 3 nummer, 9 1/2 tunnland, med 11 åboer och bebos af 159 personer. Boningshusen beskrifvas till det yttre icke särdeles prydliga, men inuti däremot rätt snygga och många försedda med tapeter och hvarjehanda löjliga snickeriprydnader,fåglar utskurna i trä, rankor mm. Folket i orten beskrifvas såsom stort och välbildat, med lätta och glada anletsdrag. Såsom ett karakteristiskt drag hos dem har nämnde författare bemärkt, att de alltid göra små invändningar och uppskov, likväl ej i någon elak mening. Troligen sker det av nyfikenhet, de kunna till och med uppehålla den resande med frågor om hvem han är och varifrån han kommer. Öfverallt ser man friska och starka menniskor, och minnet av deraf väcker alltid fägnad.
 

            

          

 

                Gästbok   

                   Bion

                 Ordlista          Gesunda         Pilgrimskarta        

                   Affär          Gamla foton       Flygfoton              

          

                  Flottare                                          Zorbcenter

                 

  Januari  

Om januarikölden mildras, kommer snö, men faller dagg eller dimma, kommer tö. Äro månadens början och slut vackra, kan man hoppas på ett gott år.
Dansar myggen, blir det ett svårt foderår. Är januari varm, blir skörden arm.
Om gräset växer i januari, växer det mycket sämre, när det bör växa. Mycket regn i januari ger ingen välsignelse av nästa skörd.
Så länge lärkan sjunger före kyndelmässodag (2/2), så länge tiger hon ock efter denna dag.
Vädret i januari upprepar sig i vädret i juli
Dimma i januari giver en våt vår.
Om det är dimmigt från jul till heliga tre konungars dag (trettondedagen) blir det sjukligt under året.
Åska i januari bebådar ett fruktsamt år, men även storm och krig.

Ammer

 Bispgården

Borgvattnet

Strömsnäs

Veckans väder

 

Kraftverk

Stadsberget

  Nästa sida

                                                                        Copyright 2017 krangede.nu