Krångede-döviken

                               

 
 Dagens TV
 

                             

                       

      

            Resa genom Sverige år 1804

                        Av Ernst Moritz Arndt

Krångede. Gästgifvaregård i Ragunda socken af Jämtlands läns norra fögderi, är belägen midt i en skog. Härifrån skjutsas till Stugun i väster 3 mil varav 2 mil går öfver Indalsälfven. Till Ragunda 1 1/2 mil, på denna väg öfverfares Amråström. För övrigt skall vägen vara mycket besvärlig att färdas, såsom gående öfver afgrunder och dåliga broar. Byn på 3 nummer, 9 1/2 tunnland, med 11 åboer och bebos af 159 personer. Boningshusen beskrifvas till det yttre icke särdeles prydliga, men inuti däremot rätt snygga och många försedda med tapeter och hvarjehanda löjliga snickeriprydnader,fåglar utskurna i trä, rankor mm. Folket i orten beskrifvas såsom stort och välbildat, med lätta och glada anletsdrag. Såsom ett karakteristiskt drag hos dem har nämnde författare bemärkt, att de alltid göra små invändningar och uppskov, likväl ej i någon elak mening. Troligen sker det av nyfikenhet, de kunna till och med uppehålla den resande med frågor om hvem han är och varifrån han kommer. Öfverallt ser man friska och starka menniskor, och minnet av deraf väcker alltid fägnad.

            

          

 

                    Gästbok   

            Bion

                 Ordlista          Gesunda               Pilgrimskarta        

                   Affär          Gamla foton       Flygfoton              

          

                    Flottare                                          Zorbcenter

                                                                  

 

Maj

Om det regnar mycket i maj, skall det regna litet i september och tvärt om.
Dagg och kyla om aftnarna bringa ett gott foderår.
Åska i denna månad skall ej betyda gott år.
Sval maj ger bonden mycket hö i ladorna.
En varm maj göder kyrkogården.
En bisvärm i maj är lika mycket värd som ett lass hö.
Våt pingst gör en fet jul, men pingstdags regn är sällan gott.
På våt maj följer en torr juni.

Dagar att beakta

Philippusdagen(den 1/5). Tre nätter före denna dag och tre närmaste efteråt utgöra tillsammans med Philippus natt de s.k. "Ludde nätter", vilka sålunda äro sju. Höres då åska, blir det ett fruktbart och gott år.
Servatiusdagen(den 14/5). Efter denna dag får man varken snö eller frost. Eriksmässa(den 18/5). Om Erik kommer med ax, så kommer Olle (den 29/7) med kaka.
Urbanusdagen(den 25/5). På denna dag väntas storm och oväder. Om icke allt höstråg gått i ax Urbanusdag, blir det ett hårt år.
Regn på Krist himmelsfärdsdag bådar dålig höstskörd.
Om pingstdagen är ovan talat.
Om trefaldihetssöndagen se nästa månad.

Camping

Ammer

 Bispgården

Borgvattnet

Strömsnäs

Veckans väder

 

Kraftverk

Stadsberget

  Nästa sida

                                                                                                         Copyright 2018 krangede.nu